Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT
Head of the group
name title phone e-mail
Prof. Dr. +49 721 608-45705 marcus elstnerSgu2∂kit edu

Secretary
name phone e-mail
+49 721 608-45700 sabine holthoffKim9∂kit edu

PostDocs
Name Titel Tel. E-Mail
Dr. +49 721 608 45704 natacha gilletPoa9∂kit edu
Dr. +49 721 608 43574 tomas kubarYon0∂kit edu
Dr. +49 721 608 45070 franziska-elisabeth wolffHjm6∂kit edu
Dr. +49 721 608 43572 weiwei xieXdm4∂kit edu

Doktoranden
Name Titel Tel. E-Mail
M.Sc. +49 721 608 45069 mila andreevaCde0∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45069 beatrix boldRjp1∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45704 daniel holubHar7∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45703 ziwei pangLpn9∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45704 monja sokolovJqq9∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45703 sebastian steinerRxp6∂kit edu

HiWis

Diplom- und Masterarbeiten
Name Tel. E-Mail
+49 721 608 45069 philipp dohmenGcm2∂student kit edu
+49 721 608 43572 denis maagHvx3∂student kit edu

Ehemalige
Name Titel
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dipl. Chem.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.