Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT
Head of the group
name title phone e-mail
Prof. Dr. +49 721 608-45705 marcus elstnerQxh9∂kit edu

Secretary
name phone e-mail
+49 721 608-45700 sabine holthoffYuu8∂kit edu

PostDocs
Name Titel Tel. E-Mail
Dr. +49 721 608 45069 beatrix boldFat5∂kit edu
Dr. +49 721 608 45070 daniel holubQee5∂kit edu
Dr. +49 721 608 43574 tomas kubarRuz4∂kit edu
Dr. +49 721 608 45704 stepan stepanovicLwq4∂kit edu
Dr. +49 721 608 45704 weiwei xieNpp7∂kit edu
Dr. +49 721 608 45070 franziska-elisabeth wolffYam7∂kit edu

Doktoranden
Name Titel Tel. E-Mail
M.Sc. +49 721 608 45070 philipp dohmenJeo4∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45068 claudia floresQej6∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45068 samaneh inanlouPxi4∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 43572 mayukh kansariDdc8∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45069 mila kraemerLdx6∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 43572 denis-mario maagSyh7∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45703 ziwei pangBlj5∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45703 monja sokolovMnn5∂kit edu

HiWis
name title phone e-mail
M.Sc. +49 721 608 45068 shalini bhattUnr3∂partner kit edu
+49 721 608 43574  
M.Sc. +49 721 608 45068 rooby yadav9Kit5∂kit edu

Diplom- und Masterarbeiten
Name Tel. E-Mail

Ehemalige
Name Titel
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dipl. Chem.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
M.Sc.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.