Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT
Head of the group
name title phone e-mail
Prof. Dr. +49 721 608-45705 marcus elstnerQkq9∂kit edu

Secretary
name phone e-mail
+49 721 608-45700 sabine holthoffVgc5∂kit edu

PostDocs
Name Titel Tel. E-Mail
Dr. +49 721 608 43574 tomas kubarAck3∂kit edu
Dr. +49 721 608 43572 weiwei xieKdz9∂kit edu

Doktoranden
Name Titel Tel. E-Mail
M.Sc. +49 721 608 43572 denis-mario maagZtx7∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45069 beatrix boldFar7∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45069 mila andreevaBhd1∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45070 philipp dohmenGhx5∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45703 ziwei pangJiw6∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45704 daniel holubJet6∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45704 monja sokolovCtf2∂kit edu

HiWis

Diplom- und Masterarbeiten
Name Tel. E-Mail

Ehemalige
Name Titel
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dipl. Chem.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
M.Sc.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.