Institute of Physical Chemistry - Theoretical Chemistry Group
Sebastian Höfener

PD Dr. Sebastian Höfener

 • Karlsruher Institut für Technologie
  Institut für Physikalische Chemie
  Abteilung für Theoretische Chemie

  Geb. 30.44
  Kaiserstraße 12
  D-76131 Karlsruhe