Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT
Head of the group
name title phone e-mail
Prof. Dr. +49 721 608-45705 marcus elstnerOsl4∂kit edu

Secretary
name phone e-mail
+49 721 608-45700 sabine holthoffAnr9∂kit edu

PostDocs
Name Titel Tel. E-Mail
Dr. +49 721 608 45704 natacha gilletEpb9∂kit edu
Dr. +49 721 608 43574 tomas kubarBjj9∂kit edu
Dr. +49 721 608 45070 franziska-elisabeth wolffOtv9∂kit edu
Dr. +49 721 608 43572 weiwei xieOwd8∂kit edu

Doktoranden
Name Titel Tel. E-Mail
M.Sc. +49 721 608 45069 mila andreevaOmh7∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45069 beatrix boldJld6∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45704 daniel holubTrv8∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45703 ziwei pangRea8∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 45704 monja sokolovNfb5∂kit edu

HiWis

Diplom- und Masterarbeiten
Name Tel. E-Mail
+49 721 608 45069 philipp dohmenAfj3∂student kit edu
+49 721 608 43572 denis maagRpx8∂student kit edu

Ehemalige
Name Titel
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dipl. Chem.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
M.Sc.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.